İnsan Kaynakları

İK.FR.02. İş Başvuru Formu

  • » İşveren, bu bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında, resmi kurumların onay ve istekleri dışında hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.
  • » İşçi, 6698 sayılı kanun ile tanımı yapılan kişisel verilerin işletme içerisinde paylaşılmasına, aktarılmasına, saklanmasına muvafakat ettiğini açıkça kabul eder.
  • » Bu formun doldurulmak üzere iş isteyene verilmesi kurumumuz için bir taahhüt anlamına gelmemektedir.

Ek 17 - Aydınlatma Bildirimi (Çalışan Adayı)

Özel Termessos Hastanesi  ("ÖTH") olarak Şirketimiz ve Şube eklentilerinde çalışmak üzere iş başvurusunda bulunan adayların kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 SK") ve ikincil mevzuatı doğrultusunda çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası için gerekli olma şartıyla, sağlık durumu, askerlik muafiyet durumu, engel durumu, dernek üyeliği türev özel nitelikli kişisel verilerinizi her iki tarafın müstakbel iş ilişkisiyle ilgili çıkarları gözetilerek açık rızanızla işlediğimizi bildiririz. Aday görüşmeleri süresince işlediğimiz kişisel verileri iş sözleşmesi akdedilmediği sürece kimseye aktarmadığımızı bildiririz. Referans olarak gösterdiğiniz kişileri başvurunuz hakkında bilgilendirmeniz gerektiğini, aksi durumda karşılaşılabilecek yasal sorunlardan tarafınızın sorumlu tutulacağını hatırlatırız. İşe kabul edilmeniz durumunda, iş sözleşmesi akdedilmesi ve diğer işe giriş işlemleri devam ederken, diğer kabul edilen adaylarla ve mevcut çalışanlarımızla tanışmanız, iletişim kurmanız, eğer il dışında yaşıyorsanız taşınma süreçlerinize katkı sağlamak üzere ad-soyadı ve iletişim bilgilerinizi kullanabileceğimizi, sizi mobil iletişim uygulamalarında (mevcutta WhatsApp aktif olarak kullanılmaktadır) oluşturduğumuz gruplara ekleyebileceğimizi bildiririz. Bu süreçte verilerinizi işlerken yine “sözleşmenin kuruluşu için gerekli olma” şartına dayanırız. Bununla birlikte işe kabul edilen adaylarından ve çalışanlarımızdan mobil iletişim uygulamaları kullanmaları gibi bir beklentimiz bulunmamaktadır. Oluşturduğumuz gruplara katılım zorunlu değildir ve istediğiniz zaman ilgili iletişim grubundan ayrılabilirsiniz. Cihazınıza yüklü uygulamaların temas ettiği kişisel verileriniz için ilgili uygulama sahiplerinin ve geliştiricilerinin gizlilik (aydınlatma) bildirimlerini inceleyebilirsiniz. Kişisel verileriniz üzerinde 6698 SK'nın 11. maddesinde yer alan haklarınızı usule uygun olarak ÖTH İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne başvurmak suretiyle her zaman işletebilirsiniz. Açık rızanızı veya başvurunuzu geri çekmeniz halinde aday kayıtlarınız veri tabanımızdan derhal silinecektir.

  • Yazışma Adresi: Özel Termesos Hastanesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü
  • Yeniköy Mah. 106.Sok. No:11 07190 Döşemealtı/ ANTALYA  kvkk@termessoshastanesi.com