Biyokimya

Özel Termessos Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuarı başvuran hastalara en güvenilir ve en kaliteli sonucu en kısa sürede vermeyi amaçlayan birimdir. Rutin biyokimya analizleri, temel hematolojik analizler ve idrar analizi hemen hemen tüm klinik biyokimya laboratuvarlarında çalışılan ortak testlerdir. İstatistiksel veriler tıbbi kararların yaklaşık %70’inin laboratuvar sonuçlarına dayanılarak verildiğini göstermektedir. Biyokimya laboratuarı, haftanın 7 günü ve 24 saat çalışmaktadır. Tüm testlerin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri takip edilmekte, ayrıca düzenli olarak yurt dışında üye olduğumuz merkezlerden gelen numuneler çalışılıp sonuçları tüm dünya genelinde değerlendirilerek Eksternal Kalite Kontrolleri yapılmaktadır.

Genel Check-up Diabet Paneli (Açlık - Tokluk Kan Şekeri) Şeker Yükleme Testi, HbA1c Lipit Paneli (Total Kolestrol, HDL Kolestrol, LDL Kolesterol Trigliserid Karaciğer Fonksiyon Testleri (ALT, AST, GGT, Total Protein, Albumin) Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Klor, Kreatinin Klirens) Hemogram (Tam Kan Sayımı), Sedimantasyon Serolojik Testler [ASO, CRP, RF, Tifo, Brusella, VDRL (sfiliz)] Koagülasyon (Pıhtılaşma) Testleri (PT, aPTT, Fibrinojen) Anemi (Kansızlık) Paneli [(Hemogram, Demir, Demir Bağlama, Ferritin, Vitamin B12, Folik Asit, Hemoglobin Elektroforezi (Talassemi)] Hormon Testleri (Tiroid ve Fertilite Hormonları) Hepatit (A, B, C), AIDS (HIV 1-2) Testleri TORCH (Gebelikte Araştırılan Enfeksiyonlar Paneli) Kültür-Antibiyogram Gaita ve idrar Testleri Sperm Analizleri ve Fertilizasyon için Sperm Hazırlama Gebelikte ikili-Üçlü Tarama Testleri (Down Paneli) Portör Tarama Testleri Tümör Belirteçleri (CEA,AFP,Ca125,Ca15-3,Ca19-9 PSA)

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, Haziran 12, 2023