Prof.Dr.Mustafa Erol DEMİRSEREN

Doktora Oy Ver: 
Average: 4.5 (2 votes)

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

 • ORCID:0000-0003-4436-5725
 • Yoksis Araştırmacı ID:124533

EğitimBilgileri

 • Yüksek Lisans,Ankara Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü,Türkiye 1994 -2000

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans,Deneysel amaçlı free flep çalışmalarında ve nanastomozunu kolaylaştırıcı yeni bir teknik (Deneysel çalışma),Ankara Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü,1999

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr.,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü,2014 -Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

 • Diğer (Kurumlar,HastanelerVb.),Hastaneler,Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,2012, Termesos Hastanesi - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

 • Yara İyileşmesi,Lisans,2017 -2018
 • Bası ve Bacak Ülserleri,Lisans,2017 -2018
 • Meme Rekonstrüksiyonu,Lisans,2017 -2018
 • Estetik Cerrahi,Lisans,2017 -2018
 • Gref tve Flep,Lisans,2017 -2018
 • El Yaralanmaları,Lisans,2017 -2018
Bölümü: 

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Saphenous artery-based flap models in rats: new flap designs for experimental studies
 • Aksam E., Aksam B., DEMİRSEREN M. E., Yavuz H. S. O.
 • JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.206, sa.2, ss.355-362, 2016 (SCI-Expanded)  identifier identifier identifier PlumX Metrics 2016
 • A New Technique for Correction of Tethered and Depressed Scars: Layered Dermal Support
 • Ceran C., Aksam E., Cicek C., Tezcan S., DEMİRSEREN M. E.
 • AESTHETIC PLASTIC SURGERY, cilt.40, sa.5, ss.749-754, 2016 (SCI-Expanded)  identifier identifier identifier PlumX Metrics 2015
 • Selective Nerve Block Combined With Tumescent Anesthesia
 • Ceran C., Aksam B., Aksam E., Demirseren M. E.
 • JOURNAL OF HAND SURGERY-AMERICAN VOLUME, cilt.40, sa.12, ss.2339-2344, 2015 (SCI-Expanded)  identifier identifier identifier PlumX Metrics 2008
 • An unusual auricular malformation accompanied by accessory tragus macrotragus
 • DEMİRSEREN M. E., Afandiyev K., Durgun M., Seven E., Belenli O.
 • European Archives Of Oto-Rhino-Laryngology, cilt.265, sa.6, ss.639-641, 2008 (SCI-Expanded)  PlumX Metrics

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Uncommon tumor of the bone: Intraosseous epidermoid cyst
 • Ceran C., AKŞAM E., Çiçek Ç., DEMİRSEREN M. E.
 • Hand and Microsurgery, cilt.6, sa.1, ss.43-46, 2017 (Hakemli Dergi)  PlumX Metrics 2015
 • A Child Case of Subungual Exostosis
 • Kılınç F., Demirseren D. D., Akşam B., DEMİRSEREN M. E., Akbaş A., Özkay Ö., et al.
 • Turkish Journal of Pediatric Disease, 2015 (Hakemli Dergi)  Creative Commons License  PlumX Metrics 2015
 • Diyabetik Sıçanlarda Nöropatinin Yara İyileşmesi veFlep Yaşayabilirliği Üzerine Etkileri
 • AKŞAM E., DEMİRSEREN M. E., KARAHİSAR TURAN S., DEMİRALP C. Ö., AKŞAM B., ÖZEL DEMİRALP F. D., et al.
 • Turkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics, cilt.4, sa.1, ss.75-79, 2015 (Hakemli Dergi) Sürdürülebilir Kalkınma 2015
 • Psoriatic lesions following botulinum toxin A injections to the glabellar region
 • Ceran C., Akşam E., Demirseren D. D., DEMİRSEREN M. E.
 • Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, cilt.8, sa.3, ss.178, 2015 (Scopus)  PlumX Metrics 2015
 • SAKRAL BASI YARALARININ REKONSTRÜKSİYONUNDA ALGORİTMİK YAKLAŞIM
 • AKŞAM E., ÇİÇEK Ç., DEMİRSEREN M. E., CERAN C.
 • Turk Plastİk Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.6-12, 2015 (Scopus) 2014
 • Malign Tumors Mimicking Fingertip Infections Report of Two Consecutive Cases
 • Akşam B., Akşam E., DEMİRSEREN M. E., Ceran C.
 • Hand and Microsurgery, ss.1, 2014 (Hakemli Dergi) 2014
 • Correction of a Misjudgment of Reference in Grabb and Smith s Plastic Surgery Seventh Edition
 • Ersin A., DEMİRSEREN M. E.
 • ARCHIVES OF PLASTIC SURGERY-APS, cilt.41, sa.6, ss.773, 2014 (Scopus)  Creative Commons License  2014
 • Basal Cell Carcinoma of the Head and Neck Region A Retrospective Analysis of Completely Excised 331 Cases
 • DEMİRSEREN D. D., CERAN C., AKŞAM B., DEMİRSEREN M. E., METİN A.
 • Journal of Skin Cancer, cilt.2014, ss.1-6, 2014 (ESCI)  PlumX Metrics 2014
 • Reconstruction of a Palmar Infection Related Tissue Defect with Heterodigital Island Flap in a Diabetic Patient A Case Report
 • Ceran C., Akşam E., Tezcan S., DEMİRSEREN M. E.
 • Hand and Microsurgery, ss.1, 2014 (Hakemli Dergi)  Sürdürülebilir Kalkınma 2014
 • Becker nevus syndrome presented with ipsilateral breast hypoplasia
 • DEMİR PEKTAŞ S., Gülşen A., METİN A., Süngü Adıyaman N., DEMİRSEREN M. E.
 • INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.59, sa.6, ss.634, 2014 (Scopus)  PlumX Metrics 2012
 • Excised Abdominoplasty Material as a Systematic Plastic Surgical Training Model
 • DEMİRSEREN M. E., Ceran C., DUMAN Y., Sarıcı M.
 • Plastic Surgery International, cilt.2012, ss.1-4, 2012 (Hakemli Dergi)  Creative Commons License  PlumX Metrics 2007
 • Congenital Absence of Flexor Pollicis Longus Tendon Without Associated Anomalies of Thumb Hypoplasia A Case Report and Review of the Literature
 • DEMİRSEREN M. E., Afandiyev K., Durgun M., Kılıçarslan K., Yorubulut M.
 • HAND, cilt.2, sa.4, ss.184-187, 2007 (Scopus)  Creative Commons License  PlumX Metrics 2004
 • Large bilobed flap in the repair of face and neck defects
 • YENİDÜNYA M. O., DEMİRSEREN M. E., USLU C.
 • EUROPEAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, cilt.27, sa.3, ss.131-134, 2004 (Scopus)  PlumX Metrics 2003
 • Perineal pressure sore with urethrocutaneous fistula in the absence of bilateral ischiectomy
 • DEMİRSEREN M. E., Gökrem S., CAN Z.
 • EUROPEAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, cilt.26, sa.3, ss.150-152, 2003 (Scopus)  PlumX Metrics

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 • Is it necessary to use drains in breast reduction surgeries?
 • ALLI İ., ÇİL Y., DEMİRSEREN M. E.
 • Thirtieth Annual Meeting. European Association of Plastic Surgeons, Helsinki, Finlandiya, 23 - 25 Mayıs 2019, ss.255 2018
 • Microsurgical Training Techniques for Residents
 • CİCEK C., AKŞAM E., DEMİRSEREN M. E.
 • The 4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery, 9 - 13 Mayıs 2018 2017
 • Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi
 • SÜNGÜ N., KILIÇARSLAN A., DEMİRSEREN M. E., AKTAŞ A.
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017 2016
 • Clinical Experience with the Combination of a Biceps Femoris Muscle Turnover Flap and a Posterior Thigh Fasciocutaneous Hatchet Flap for the Reconstruction of Ischial Pressure Ulcers
 • DEMİRSEREN M. E.
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) 23. Congress, 23 - 27 Ekim 2016 2016
 • Learning Step By Step Rhinoplasty First 150 Cases
 • TOKSÖZ M. R., DEMİRSEREN M. E.
 • MayoClinic & Chang Gung Symposium in Reconstructive Surgery, 19 - 22 Ekim 2016 2016
 • A New Modification ofMedial Genicular Artery Perforator Flap for Knee Defects
 • CERAN C., TOKSÖZ M. R., ÇİÇEK Ç., SÖNMEZ M., DEMİRSEREN M. E.
 • Mayo Clinic & Chang GungSymposium in Reconstructive Surgery, 19 - 22 Ekim 2016 2016
 • Isolated Hyoid Fracture Case Report
 • TOKSÖZ M. R., ÇİÇEK Ç., CERAN C., SÖNMEZ M., DEMİRSEREN M. E.
 • Mayo Clinic & Chang Gung Symposium in Reconstructive Surgery, 19 - 22 Ekim 2016 2016
 • Rapidly Growing Squamous Cell Carcinoma of the Hand After Excision with Tumor Free Margin, Case Report
 • Çiçek Ç., Keskin D., Akşam E., DEMİRSEREN M. E.
 • FESSH Santander, 22 - 25 Haziran 2016
 • Palmar and Plantar Fibromatosis Association ; Case Report
 • Çiçek Ç., Keskin D., Akşam E., DEMİRSEREN M. E.
 • FESSH Santander, 22 - 25 Haziran 2016 2015
 • Bell Paralizisi Sonrası Oluşan Fasyal Asimetrinin Düzeltilmesi
 • KESKİN D., ÇİÇEK Ç., CERAN C., TEZCAN S., DEMİRSEREN M. E.
 • 37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015 
 • Nekrotizan Fasiit e Farklı Bir Bakış Vaka Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • TEZCAN S., AMUTKAN Ç., KESKİN D., CERAN C., DEMİRSEREN M. E.
 • 37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015
 • Aşı Uygulaması Sonrası Kolda Malharbe Tümörü Olgu Sunumu
 • ÇİÇEK Ç., KESKİN D., CERAN C., DEMİRSEREN M. E.
 • 37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015 Sürdürülebilir Kalkınma 2015
 • Yağ Enjeksiyonu İle Malar Augmentasyon Olgu Sunumu
 • ÇİÇEK Ç., TEZCAN S., KESKİN D., CERAN C., DEMİRSEREN M. E.
 • 37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015 
 • Geç Tanı Almış Konjenital Pitoz Ve Senil Pitoz Beraberliğinde Tek Taraflı Konjenital Pitoz Onarımı Olgu Sunumu
 • ÇİÇEK Ç., KESKİN D., CERAN C., DEMİRSEREN M. E.
 • 37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015 
 • Pediatrik Yaş Grubunda Nevüs Lipomatozis Kutanöz Süperfisialis Olgu Sunumu
 • ÇİÇEK Ç., KESKİN D., CERAN C., DEMİRSEREN M. E.
 • 37. Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015 
 • MALOCCLUSION RELATED WITH GUNSHOT INJURY CASE REPORT
 • CERAN C., AKŞAM B., ÇİÇEK Ç., AKŞAM E., DEMİRSEREN M. E.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 
 • TREATMENT OF CICATRICIAL ECTROPION WITH TRANSPOSITION FLAP RELATED WITH INFRAORBITAL LEISHMANIASIS CASE REPORT
 • ÇİÇEK Ç., CERAN C., KESKİN D., DEMİRSEREN M. E., AKŞAM E., AKŞAM B.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 
 • DORSALIS PEDIS PERFORATOR BASED ADIPOFASCIAL FLAP FOR RECONSTRUCTION OF ANTERIOR ANKLE SOFT TISSUE DEFECTS
 • ÇİÇEK Ç., AKŞAM B., DEMİRSEREN M. E., KESKİN D., CERAN C., AKŞAM E.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 
 • EXPOSED IMPLANTABLE CARDIAC PACEMAKER SYSTEM AND SUBFASCIAL PLANE CASE REPORT
 • AKŞAM E., CERAN C., ÇİÇEK Ç., KESKİN D., AKŞAM B., DEMİRSEREN M. E. 
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 
 • SUBCUTANEOUS PEDICLED NASOLABIAL FLAP FOR NASAL TIP RECONSTRUCTION PROS AND CONS
 • AKŞAM E., AKŞAM B., DEMİRALP C. Ö., ÇİÇEK Ç., DEMİRSEREN M. E.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 
 • A RARE TUMOR OF THE BONE INTRAOSSEOUS EPIDERMOID CYST
 • CERAN C., AKŞAM E., ÇİÇEK Ç., KESKİN D., DEMİRSEREN M. E.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 
 • TRAUMATIC DOUBLE NAIL DEFORMITY CASE REPORT
 • CERAN C., DEMİRSEREN M. E., AKŞAM E., AKŞAM B., ÇİÇEK Ç.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 
 • EFFECTS OF STROMAL VASCULAR FRACTION ON SCIATIC NERVE REGENERATION IN STREPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC RATS
 • AKŞAM B., AKŞAM E., DEMİRALP C. Ö., DEMİRSEREN M. E.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 Sürdürülebilir Kalkınma 2015
 • EFFECTS OF NEUROPATHY ON FLAP VIABILITY IN STREPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC RATS BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY
 • AKŞAM E., DEMİRSEREN M. E., KARAHİSAR TURAN S., DEMİRALP C. Ö., AKŞAM B., ÖZEL DEMİRALP F. D., et al.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 Sürdürülebilir Kalkınma 2015
 • ALTERNATIVE RECONSTRUCTIVE METHODS FOR EXTREMITY SOFT TISSUE DEFECTS
 • AKŞAM E., AKŞAM B., DEMİRALP C. Ö., ÇİÇEK Ç., DEMİRSEREN M. E.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015 
 • SELECTIVE NERVE BLOCK COMBINED WITH TUMESCENT ANESTHESIA INCREASING PATIENT SATISFACTION IN HAND SURGERY
 • CERAN C., AKŞAM B., AKŞAM E., DEMİRSEREN M. E.
 • BAPRAS BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 9th Congress, 17 - 20 Eylül 2015

Atıflar

 • Toplam Atıf Sayısı (SCOPUS): 7
 • h-indeksi (SCOPUS): 2
Telefon Numarası: 
+90242 212 18 18
Bildiği Yabancı Diller: 
İngilizce