0242 212 18 18
444 99 07
Tanıtım videosu

Genel Cerrahi

Özel Şelale Termessos Hastanesi Genel Cerrahi bölümü, tıptaki en önemli ve geniş kapsamlı alanlardan birisidir. Genel Cerrahi Bölümünde en son tıbbi teknolojiyle ve yeni gelişmelerle komplike ameliyatlarda dahil tüm cerrahi operasyonlar yapılmaktadır.
Özel Şelale Termessos Hastanesi,  yılların deneyimine sahip genel cerrahi uzmanlarından oluşan ekibi ve en yeni, güncel medikal araç ve gereçleri ile genel cerrahi alanı hastalıklarının tedavisinde dünya standartlarında sağlık hizmeti sağlamaktadır.
    

Genel Cerrahi Bölümünde Tanı ve Tedavi Hizmeti Verilen Başlıca Hastalıklar
Hastanemizde Genel Cerrahi bölümü Uzman Doktorları ve Bağlı birimlerinde yer alan Uzman Sağlık Personelleri ile hastalarımıza alanında etkin hizmet verilmektedir. Bağlı ünitelerde Girişimsel Teşhis ünitesinde bulunan ileri görüntüleme sistemleri ile :


Endoskopi ünitesinde  gastroskopi, kolonoskopi , rektosigmoideskopi hizmeti verilmektedir. İşlemler sedasyon (uyutma) altında yapılmaktadır.

Mide Hastalıkları  ( Endoskopi ünitemizde  gastroskopi ile birlikte mide ülseri, gastrit, alkalen reflü gastrit , reflü, yemek borusu hastalıkları teşhis ve tedavisi )

 Barsak Hastalıkları (kolonoskopi ünitemizde; kalın ve ince bağırsak kanseri teşhis ve tedavisi, kalın barsak  poliplerinin teşhisi, patalojisi ve polip eksizyonu, barsak tembelliği, kabızlık , inflamatuar barsak hastalıkları ( kolit )teşhis ve tedavisi

Karaciğer Hastalıkları

Safra Kesesi Hastalıkları (Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı ve açık safra kesesi ameliyatı)

Pankreas Hastalıkları ( pankreatik kitleler ve pankreatit in teşhis ve tedavisi )

Anal Bölge Hastalıkları (hemoroit , anal fissür . anal fistül teşhis ve tedavisi  )

Özefagus (Yemek Borusu) Hastalıkları

Meme Hastalıkları ( rutin meme taramaları ( mamografi ve meme usg ) meme kitle ve tümör lerinin teşhis ve tedavisi. Emzirme döneminde meme başı enfeksiyonlarının teşhisi ve tedavisi, granülamatöz mastit tedavisi)

Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)  (lokal fenol uygulaması ile aynı gün taburculukla ağrısız kıl dönmesi tedavisi. )

Tiroid Bezi (Guatr) Hastalıkları

Paratiroid Bezi Hastalıkları

Fıtıklar (Göbek Fıtığı, Kasık Fıtığı) (Laparoskopik (kapalı) ve açık kasık fıtığı teşhis ve tedavisi göbek fıtığı ve herni teşhis ve tedavisi)
Genel Cerrahi'nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.