0242 212 18 18
444 99 07
Tanıtım videosu

Biyokimya

Özel Şelale Termessos Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuarı başvuran hastalara en güvenilir ve en kaliteli sonucu en kısa sürede vermeyi amaçlayan birimdir. Rutin biyokimya analizleri, temel hematolojik analizler ve idrar analizi hemen hemen tüm klinik biyokimya laboratuvarlarında çalışılan ortak testlerdir. İstatistiksel veriler tıbbi kararların yaklaşık %70’inin laboratuvar sonuçlarına dayanılarak verildiğini göstermektedir.

Biyokimya laboratuarı, haftanın 7 günü ve 24 saat çalışmaktadır. Tüm testlerin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri takip edilmekte, ayrıca düzenli olarak yurt dışında üye olduğumuz merkezlerden gelen numuneler çalışılıp sonuçları tüm dünya genelinde değerlendirilerek Eksternal Kalite Kontrolleri yapılmaktadır.

Genel Check-up

Diabet Paneli (Açlık - Tokluk Kan Şekeri)

Şeker Yükleme Testi, HbA1c

Lipit Paneli (Total Kolestrol, HDL Kolestrol, LDL Kolesterol Trigliserid

Karaciğer Fonksiyon Testleri (ALT, AST, GGT, Total Protein, Albumin)

Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Klor, Kreatinin Klirens)

Hemogram (Tam Kan Sayımı), Sedimantasyon

Serolojik Testler [ASO, CRP, RF, Tifo, Brusella, VDRL (sfiliz)]

Koagülasyon (Pıhtılaşma) Testleri (PT, aPTT, Fibrinojen)

Anemi (Kansızlık) Paneli [(Hemogram, Demir,

Demir Bağlama, Ferritin, Vitamin B12, Folik Asit, Hemoglobin Elektroforezi (Talassemi)]

Hormon Testleri (Tiroid ve Fertilite Hormonları)

Hepatit (A, B, C), AIDS (HIV 1-2) Testleri

TORCH (Gebelikte Araştırılan Enfeksiyonlar Paneli)

Kültür-Antibiyogram

Gaita ve idrar Testleri

Sperm Analizleri ve Fertilizasyon için Sperm Hazırlama

Gebelikte ikili-Üçlü Tarama Testleri (Down Paneli)

Portör Tarama Testleri

Tümör Belirteçleri

(CEA,AFP,Ca125,Ca15-3,Ca19-9 PSA)