Op. Dr. Mehmet Mustafa KILIÇKAYA

feature-top

Op. Dr. Mehmet Mustafa KILIÇKAYA


(mehmet.kilickaya@termessoshastanesi.com)

Unvanı: Op.Dr.


Bölümü: Kulak Burun Boğaz (KBB)


Doğum Tarihi: 05.11.1968

 

Doğum Yeri: Sivas

 

Yabancı Dil : İngilizce

 

 Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

 Uzmanlık Eğitimi:

 

 Uzmanlık Tezi: Kronik Otitis Mediada Yapılan Ossiküloplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesi– 1999

 

 

 Çalıştığı Kurumlar: Erzincan Refahiye Devlet Hastanesi, Erzincan Verem Savaş  Dispanseri

 

Süleyman Demirel ÜniversitesiTıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı,  Isparta Devlet Hastanesi Kbb Kliniği, Isparta Özel Şifa (Meddem) Hastanesi Kbb Kliniği, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı, Özel Duygu Hastanesi – İstanbul, Özel Uncalı Meydan Hastanesi- Antalya

 

 

Katıldığı Eğitimler:

 

YURTDIŞI  KONGRE,TOPLANTI ve KURSLAR:

 

1-IV International Conference on Balance Disturbances held in Bucharest, ROMANİA, September 13, 2013

 

2-6.European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery ,June 30.- Jully 4 ,2007  Vienna, AUSTRİA

 

3-Rinoplastia 2003 O Estado da Arte ,CURSO TEORICO-PRATICO, 5-7 june 2003, Porto, PORTUGAL

 

 

YURTİÇİ KONGRE,TOPLANTI ve KURSLAR:

 

1-Temporal Kemik Disseksiyon Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. İZMİR. 13 Haziran 2019.

 

2-39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-12 Kasım 2017, ANTALYA.

 

4-Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu.15-16 Nisan 2014.  T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

5-“Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu”. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK). 2013.

 

6-34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, ANTALYA

 

7-33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2011, ANTALYA

 

8-31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2009, ANTALYA

 

9-5.Ulusal Rinoloji Kongresi, 5.International Consensus on Nasal Polyposıs ve 2.Ventilasyon Obstrüksiyonları ve komplikasyonları kongresi, 28-31 Mayıs 2009, ANTALYA

 

10-29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, ANTALYA

 

11-Cerrahpasa Medicine Faculty Department of Ear Nose and Throat 19th Academic Week, May 29 – 31, 2006, İSTANBUL

 

12-Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu, 20 Şubat 2006, ISPARTA

 

13-Otorinolarengoloji 2002 Güncel Yenilikler, 16-19 Ekim 2002, ANKARA

 

14-26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, ANTALYA

 

15-1.Joint Meeting of Turkish-Greek Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery Societies September 22-26,2001,ANTALYA

 

16-25. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İZMİR

 

17-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi VII.Mezuniyet Sonrası Kulak Mikrocerrahisi Kursu,  20-22 Mayıs 1998, ANKARA

 

18-II.Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu, 22-23 Ekim 1998, ANKARA

 

19-Larenks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Paneli, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı 14 Haziran 1997, ISPARTA


YAYINLAR

 SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale:

 1-M.Mustafa Kiliçkaya, Mustafa Tuz, Murat Yariktaş, Hasan Yasan, Giray Aynalı and Özkan Bagci. The Importance of the Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients with Idiopathic Peripheral Facial Palsy. International Journal of Otolaryngology, vol. 2015, Article ID 981950, 4 pages, 2015. doi:10.1155/2015/981950

2-M.Mustafa Kılıçkaya, Giray Aynali, Mustafa Tuz, Özkan Bagcı. Is There A Systemıc Inflammatory Effect of Cholesteatoma? Int Arch Otorhinolaryngol 2017; 21(01): 42-45. DOI: 10.1055/s-0036-1584363

 SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın:

1-Kilickaya M, Koyuncuoglu HR. The Development of Acute Radial Nerve Palsy Following General Anaesthesia: A Case Report of a Manual Worker. Int J Clin Anesthesiol. 2015;3(1):1044.

2-M.Mustafa Kılıçkaya, Giray Aynali, Ali Murat Ceyhan, and Metin Çiriş, “Metastatic Malignant Melanoma of Parotid Gland with a Regressed Primary Tumor,” Case Reports in Otolaryngology, vol. 2016, Article ID 5393404, 4 pages, 2016. doi:10.1155/2016/5393404

3-Kılıçkaya MM, Aynali G. Recurrent Sudden Sensorineural Hearing Loss in a Patient with Aortic Aneurysm. J Clin Anal Med 2016; DOI: 10.4328/JCAM.4604.

 Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın:

1-Mehmet Mustafa KILIÇKAYA. HALİTOZİSİN GÜNCEL TANI VE TEDAVİSİ. Current Diagnosis and Treatment of Halitosis. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. Duzce Medical Journal;2015; 17(2);85-88.

 Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale:

1- Fehmi DÖNER, Namık DELİBAŞ, Harun DOĞRU, Orhan GEDİKLİ, Mustafa KILIÇKAYA. Ani İşitme Kaybında Serbest Radikallerin Rolü.. KBB Postası 1996

2-.Doğru H, Gedikli O, Aydın G, Döner F, Sarı A, Kılıçkaya M. Sekretuvar Otitis Medianın Patogenezinde Adenoid Dokusundaki Mast Hücrelerinin RolüTürkiye Tıp Dergisi 1997,143-146.

3-Baş Boyun Tümörlerinde MDA Düzeyleri. F. Döner, V. Tahan, Namık Delibaş, H. Doğru, M. Kılıçkaya. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 7:85-88, 1997.

4- Döner F, Doğru H, Gedikli O, Arslan A, Yarıktaş M, Kılıçkaya M. Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Submukozal Multiple Dışa Kırma Yöntemi. KBB İhtisas Dergisi 1997; 4: 85-88.

5- Dr.Kemal UYGUR, Dr. Harun DOĞRU, Dr. Fehmi DÖNER, Dr. Mustafa KILIÇKAYA. ÇOCUK KRONİK SİNÜZİTLERİNDE ADENOİD HİPERTROFİSİNİN ROLÜ (THE ROLE OF ADENOID HYPERTROPHY IN PEDIATRIC CHRONIC SINUSITIS). K.B.B Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1998;6(3):113–115.

6- Döner F, Doğru H, Yarıktaş M, Tüz M, Kılıçkaya M, Uygur K. Rinoplasti Sonuçlarımız. KBB Klinikleri 2000; 2: 76-79.

7-Kronik Otitis Media Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız. FUNCTIONAL OUTCOMES IN CHRONIC OTITIS MEDIA SURGERY. Kemal UYGUR, Mustafa KILIÇKAYA, Mustafa TÜZ, Fehmi DÖNER, Harun DOĞRU Türkiye Klinikleri J E.N.T. 2001;1(3):148-53