Op. Dr. Zafer ÇANAKÇI

feature-top

Op.Dr.Zafer ÇANAKÇI

zafer.canakcı@termessoshastanesi.com

Uzmanlık Alanı: Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doğum Tarihi: 02.04.1963

Doğum Yeri: İzmir

Eğitim: GATA Askeri Tıp Fakultesi

E-Mail: zaferfb@gmail.com

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

 

Deneyim

GATA Askeri Tıp Fakültesi (1987)

(1987-1988) GATA Stajyer Tabip

(1988-1990) Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Sağlık Amirliği

(1990-1996) GATA Nöroşirurji Kliniği Uzmanlık Eğitimi

(1996-2016) Eskişehir Asker Hastanesi

 

Yayınlanmış Bazı Makaleler

1. Extraneural metastasis of glioblastoma multİforme case report. Turk Neurosurg. 1994, Volume 4, Number 3, Page(s): 132-135

2. Paın control followıng lumbar lamınectomy: comparıson of epıdural morphıne and morphıne plus bupıvacaıne. Turk Neurosurg. 1999, Volume 9, Number 1-2, Page(s): 064-067

3. Spontaneously resorbed idiopathic syringomyelia: a case report. Turk Neurosurg. 2007 Oct;17(4):247-50.

4. Effect of combined therapy with hyperbaric oxygen and antioxidant on infarct volume after permanent focal cerebral ischemia. Physiol Res. 2007;56(3):369-73. Epub 2006 Jun 22.

5. Application of syringosubarachnoid shunt through key-hole laminectomy. Technical note. Neurosurg Focus. 2000 Mar 15;8(3):E10.

6. Chiari-I malformation in two fighter pilots. Aviat Space Environ Med. 2003 Jul;74(7):775-8.

7. Review of 36 cases of spinal cord meningioma. Spine (Phila Pa 1976). 2000 Mar 15;25(6):727-31.

8. Radical surgery and reoperation in supratentorial malignant glial tumors. Minim Invasive Neurosurg. 1998 Dec;41(4):209-13.

9. Hydatid disease of the spine. Spinal Cord. 1996 May;34(5):297-300.

10. Frontal sinüs kırık cerrahisi sonrası geç intraserebral abse Türk Nöroşirurji Dergisi 2006, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar): 110-113

11. Oksipital Kemiğin Dev İntradiploik Epidermoid Tümörü: Olgu Sunumu Türk Nöroşirurji Dergisi 2007, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar): 054-058

12. Endoskopik Karpal Tünel Dekompresyonu: Cerrahi Teknik ve 50 Olgunun Kısa ve Orta Dönem Sonuçlarının İncelenmesi Türk Nöroşirurji Dergisi  2008, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar): 048-055

13. The properties of the patients admitting to the emergency service of Eskişehir Military Hospital with a pulmonary disease. Gulhane Med J. 2009; 51(4): 220-222

14. Türk Nöroşirurji Derneği’nin ‘’Nöroşirurji’de Endoskopik Girişimler’’ Kitabı’nda Endoskopik Karpal Tünel Cerrahisi Bölümü Yazarlığı

 

Katıldığı Bazı Kurslar

Türk Nöroşirürji Derneği Eğitimleri

Endoskopik Disk Cerrahisi Eğitimi – Freie Universität Berlin, ALMANYA (2000)

Türk Nöroşirürji Derneği Kongreleri

 

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Nöroşirürji Derneği