23 Ocak 2021, Cumartesi - Antalya 15°

0242 212 18 18

Polikistik Over Sendromu ve İnfertilite

14-09-2020 14:01
feature-top

Polikistik over sendromu kronik anovulasyon (yumurtlama olmaması) ile karakterize, üreme çağındaki anne adaylarında en sık rastlanan hormonal bozukluktur. Polikistik over sendromunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte yapısal dediğimiz, konjenital (doğuştan) birtakım mekanizmalar sonucu, adet görmeden itibaren ortaya çıktığı hipotezine inanılmaktadır. Yumurtalıklarda gelişmeye başlamış ama gelişme potansiyelini tamamlayamamış preantral folikül dediğimiz çok sayıda yumurta keseciğinin varlığı ile buna bağlı olarak aşırı hormonal uyarı ile karakterizedir.

Polikistik over sendromu genellikle adet düzensizliği veya seyrekliği, sivilce, yağlı cilt, tüylenmede artış, infertilite (gebe kalamama) gibi belirtiler verir. Özellikle infertil hasta grubunda aşırı kilo alımı ile beraberdir; bu nedenle kilolu infertil polikistik over sendromlu hastalarda tedavinin ilk ve en temel basamağı kilo verdirme veya kilo kontrolüdür. Ancak genel hormonal durum nedeniyle kilo kontrolü çok kolay olamayabilir.

Polikistik over sendromu tanısı

Polikistik over sendromu tanısı klinik bulgular, laboratuvar tetkikleri ve ultrason incelemesinin bir arada değerlendirilmesi ile konur.

Bilindiği gibi, infertilite (bebek sahibi olamama), çiftlerin en az bir yıl süreyle herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın düzenli cinsel yaşamları olmasına rağmen çocuk sahibi olamamaları durumudur. Dolayısıyla genç evli çiftlerde belirgin bir sorun olmadığı sürece tanı ve tedavi aşamaları için 1 yıl beklenebilir. İnfertilitede en temelde %30 anne adayına (kadın) ait, %30 baba adayına (erkek) ait, ve yaklaşık %30 hem anne hem de baba adayına ait faktörler ve ayrıca yaklaşık %10 açıklanamayan (unexplained) infertilite söz konusudur. 

Polikistik over sendromlu infertil hastalarda, eşinin sperm tahlili de dahil olmak üzere tam bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu kapsamda adetin başlangıcında süt hormonu (prolaktin) ve tiroid testleri de dahil ayrıntılı hormonal analizle birlikte transvaginal ultrasonografi ve jinekolojik muayane mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca infertilite değerlendirilmesi kapsamında yine gerektiğinde HSG (ilaçlı rahim filmi) veya laparoskopi yapılmalı ve tüplerin veya kanalların fonksiyon gösterdiğinden de emin olunmalıdır.

İnfertil polikistik over sendromunda tedavi

İnfertilite hazırlık testlerinin tamamlanmasından sonra anne adayı yaşının 30’un altında olduğu durumlarda ek başka bir problem yoksa ve infertilite süresi 1 yılı aşkın değilse en basit, kolay ve ucuz tedavi şekli yumurta geliştirici hap olarak bilinen haplar ile yumurtlamayı uyarmaktır. Elbette kilolu polikistik over sendromlu infertil hastalarda tedavinin ilk ve temel basamağı kilo verdirilmesi ve adetin düzenlenmesi olmalıdır.

Klomifen sitrat dediğimiz yumurta geliştirici basit haplar bazen polikistik over sendromlu infertil hastalarda etkili olamayabilir, istenilen yumurta gelişimi sağlanamayabilir, ilaca karşı direnç mevcut olabilir. Bu durumda tedaviye aromataz inhibitörleri veya gönadotropinler dediğimiz kullanımı kolay hap veya hastanın kendi kendine uygulayabileceği iğneler eklenebilir. Beraberinde günaşırı düzenli cinsel ilişki önerilebilir veya aşılama(suni dölleme-intrauterin inseminasyon-IUI) uygulanabilir. Polikistik over sendromlu infertil hastalardaki diğer önemli bir sorun da yumurta atılması veya çatlamasının zor olmasıdır. Bunun için de yumurta çatlatıcı olarak bilinen iğneler kullanılarak yumurtlamaya yardımcı olunabilir.

Polikistik over sendromulu infertil hasta grubunda son basamak veya gerektiğinde ilk basamak tedavi seçeneği elbette günümüzde sık olarak kullanılabilen ve yüz güldürücü sonuçları olan tüp bebek/mikroenjeksiyon tedavileridir. Tüp bebek tedavilerinde amaç, yumurta geliştirici iğneler (gonadotropinler) ile çok sayıda yumurtayı kaliteli olarak geliştirip elde ederek, laboratuar şartlarında döllenmesini sağlamak ve döllenen yumurtaların da anne adayına transferi ile (embryo transferi-ET) gebeliği elde edebilecek yaklaşımları bulabilmektir. Polikistik over sendromlu infertil hastaların tüp bebek tedavilerinde yaklaşık %10 hastada istenenden çok sayıda yumurta keseciğinin gelişmesi sonucu yumurtalıkların uyarılması tablosu (Ovaryan HiperStimülasyon-OHSS) gelişebilir; yakın takip ve izlem ile kolaylıkla tedavi edilebilir. 

Haber

Myomlar

2020-09-16 11:11:14
Ayrıntılar
Haber

Baş Ağrısı

2020-07-06 11:14:50
Ayrıntılar