OTOPLASTİ (KEPÇE KULAK AMELİYATI)

08-02-2021 14:42
feature-top

Protruding ear, prominent ear deformitesi dilimizde de belirgin kulak veya kepçe kulak olarak telaffuz edilir. Kepçe kulak baş-boyunun en sık görülen konjenital(doğumsal) deformitesidir. Tüm popülasyonun yaklaşık %5’inde görülür. En sık sebepler antihelikal katlantının (doğal kıvrımın) olmaması, belirgin konkal kıkırdak veya lobülün öne doğru açılanmasıdır. Genetik yatkınlık, en önemli sebeptir. Opere edilen hastaların yaklaşık %60’ında aile öyküsü pozitiftir. Kulak ile kafatası arasındaki açı 25-30 derece arasında değişir. 40 dereceden fazla olan açı anormal olarak kabul edilir. Yine kulak üst kıvrımı (helix) ile kafatası arasındaki uzaklık 15-20 mm arasında değişir.

Kepçe kulağın cerrahi olarak düzeltilmesi ameliyatına ise otoplasti denir. Otoplastide amaç  estetik olarak normal görünen bir kulak oluşturmaktır. Kepçe kulak kişide özgüven kaybına neden olabilir ve bazı psikososyal sorunlara yol açabilir. Olguların çoğunda otoplasti psikososyal açıdan tatminkar bir çözüm sunar. Çocuklarda 5-6 yaşında erişkin kulağının %90-95 genişliğine kavuştuğundan dolayı bu yaştan sonra yapılabilir.

Ameliyat:

Ameliyat genel anestezi veya lokal anestezi ile yapılabilir. Ameliyatta kulak arkası ciltten bir miktar çıkarılır ve kalıcı sütürlerle doğal kulak kıvrımları oluşturulur ve kulak kepçesinin  kafatasına uygun pozisyona getirilmesi ayarlanır. Ameliyattan sonra hematom oluşmasını engellemek için 1gün baskılı pansuman uygulanır.

Ameliyat sonrası:

Ameliyattan sonraki gün baskılı sargı açılır, kulağın durumu kontrol edildikten sonra 3-4 gün daha gevşek sargıyla pansuman yapılır. Ameliyattan sonraki en az 20 güne kadar gece-gündüz, daha sonraki 20 gün de sadece geceleri kafa bandı (bandaj) uygulaması önerilir.

Haber

Testisler

2021-03-04 10:00:59
Ayrıntılar
Haber

Myomlar

2020-09-16 11:11:14
Ayrıntılar
Haber

Baş Ağrısı

2020-07-06 11:14:50
Ayrıntılar