Omurga ve omurilik yaralanmaları Hayatımızı değiştiriyor…

18-02-2021 14:35
feature-top

Omurga ve omurilik yaralanmaları, hem hastayı hem de hastaya bakanları etkileyen ve sonuçları ile ciddi sosyo-ekonomik problemlere neden olabilen yaralanmalar.

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Op.Dr. Zafer Çanakçı; Döşemealtı ve çevresinde özellikle hasat zamanında ağaçtan düşmenin şehir yaşantısına göre daha çok görülen bir yaralanma çeşidi olduğunu ve bu nedenle “Omurga ve Omurilik yaralanmalarını anlattı.

 

Op.Dr. Zafer Çanakçı Omurga kırıklarının genellikle trafik kazaları, yüksekten düşme, spor yaralanmaları ve ateşli silah yaralanmaları ile  tümürlerin omuru tutması sonucu meydana geldiğini ifade eederek, toplumda yaşlılığın artmasıyla birlikte, özellikle menapoz sonrasında kadınlarda, kemik erimesine bağlı kırıklarında sık görüldüğünü söyledi. Omurga kırığının boyundan kuyruk sokumuna kadar omurganın her yerinde olabileceğini açıklayan Op.Dr. Çanakçı “Omurga kırıkları en çok sırt bölgesi, daha sonra boyun bölgesinde görülse de en sık, sırt bölgesi ile bel bölgesinin geçiş yerinde olmaktadır. Yani omur kırığı en çok 12. Sırt omuru ile 1. Bel omurunda görülmektedir. Hastanemize yüksekten düşme ile veya kemik erimesi nedeniyle saptanan kırıkların tamamına yakını, bu bölgede saptanmıştır” dedi.

 

Omurga kırığı olan hastalarda kırıkla birlikte omurilik yaralanması da olduğunun altını çizen Op.Dr. Zafer Çanakçı bu hastalarda değişik derecelerde felçler meydana geldiğini söyledi. Op.Dr. Çanakçı şöyle devam etti;

 

“ Bütün kırıklarda olduğu gibi omurga kırıklarında da tedavi, kırılan omuru eski dayanıklılığına kavuşturmak için tedavi planlaması yapılmaktadır. Omurga kırıkları 3 şekilde olabilir.

1.Çökme kırıkları: En sık görülen tiptir. Omurun sadece ön kısmının çöktüğü kırıklardır. 2.Patlama kırıkları: Omurga üzerine binen yük daha da şiddetli ise o zaman omurun orta ve arka kısmı da kırılabilir ve kırık parçaları omurilik kanalına doğru yer değiştirip omuriliği zedeleyebilir. Omurilik yaralanması ve felç patlama kırıklarında sık görülür.

3.Çıkıklar ve kırıklı çıkıklar: Travma ile omurga üzerine binen yük daha da artarsa o zaman kemikte kırıkla birlikte omurları birbirine bağlayan ve bir arada tutan bütün yapılarda yaralanma olabilir. Bu durumda iki omurun birbiri ile bağlantısı kopar ve çıkıklar meydana gelebilir. En tehlikeli yaralanma şeklidir. Omurilik yaralanması çoğu zaman eşlik eder. Çoğu zaman ciddi cerrahi tedavi gerektirir. İyileşme süresi daha uzundur. Tedavi, omurilik yaralanması olmayan hastada ağrının kontrolü ve omurganın bütünlüğünün sağlanması, düzeltilmesini amaçlar. Yaralanmış omurgada tahribatın zaman içinde ilerleyerek kamburluğa yol açmasını ya da artan kamburlukla omurilikte başta olmayan omurilik yaralanmasını engellemek, başlıca amaçtır.

Bu amaçla çökme kırıklarında ve omurilik yaralanmasının eşlik etmediği patlama kırıklarında yeni bir tedavi yöntemi olarak vertebroplasti uygulaması, son zamanlarda popüler olmaya başlamıştır. Hastanemizde de başarıyla uygulanan vertebroplasti, bazı seçilmiş çökme kırıklarında, osteoporoz veya tümöre bağlı kırıklarda ve bazı patlama kırıklarında uygulanabilen minimal invazif tedavi yöntemidir. Lokal anestezi altında uygulanabilir. Ciltte yapılacak küçük kesilerden kırık omurgaya iğne ile girip kırığın düzeltilmesi ve içine sağlamlaştırmak amacıyla çimento konması esasına dayanır. Bu işlem C-kollu skopi adı verilen görüntüleme yöntemi eşliğinde ve ameliyathanede ve steril şartlarda yapılır. Çimento karışımı yaklaşık yarım saatte donar ve hasta birkaç saat sonra yürütülür. Aynı gece ya da ertesi gün evine gönderilebilir. Genellikle, ilk birkaç günkü ağrıyı hafifletmesi için hastalara ağrı kesiciler verilir. Vertebroplasti, bu hastalarda omurga stabilizasyonunu sağlamakla birlikte kırığa bağlı ağrıyı azaltıp iş yapabilme yeteneğini artırarak yaşam kalitesini geliştirir. Vertebroplasti ile osteoporotik omurga kırıklarında kırık omurga sağlamlaştırıp stabilizasyonu sağlasak da, osteoporoz sistemik bir hastalıktır ve sistemik tedavisi gerekir. Herhangi bir omur kırığı olan hastalarda, kırık omurun hemen bitişiğindeki omurlarda başka bir kırık olması ihtimali normalden beş kat fazladır. Dolayısıyla mutlaka osteoporozun şiddetini azaltacak medikal tedaviye bu hastalarda başlanmalıdır.Vertebroplastide komplikasyonlara %1’den daha az rastlansa da, enfeksiyon, kanama veya çimento karışımının kan dolaşımına karışıp kalp ve akciğerlerden geçmesine bağlı olarak emboli olabilmektedir”  

 

 

 

Haber

Testisler

2021-03-04 10:00:59
Ayrıntılar
Haber

Myomlar

2020-09-16 11:11:14
Ayrıntılar
Haber

Baş Ağrısı

2020-07-06 11:14:50
Ayrıntılar