23 Ocak 2021, Cumartesi - Antalya 15°

0242 212 18 18

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUNMA

11-12-2020 12:57
feature-top

Dünya Sağlık Örgütü güncel verilerine göre dünyada önlenebilir erişkin ölüm nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıklar gelmektedir.  Bu durum ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar dendiğinde akut ve kronik koroner arter hastalıkları,hipertansif hastalıklar, romatizmal kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği ve kardiyomiyopatiler, aritmiler, miyokardit ve perikardit gibi enfeksiyöz veya otoimmun zeminde gelişen inflamatuvar hastalıklar, konjenital kalp hastalıkları, periferik arter hastalıkları, inme veya geçici iskemik ataklar şeklinde görülebilen serebrovasküler hastalıklar gibi kalbin ve damarların tüm hastalıklarını içine alan geniş bir yelpazeden bahsedilmektedir.

            Özellikle tıkayıcı kalp hastalıkları için genetik yatkınlık önemli ve değiştirilemez bir risk faktörü olmakla birlikte düzeltilebilir risk faktörleri de oldukça fazladır. Bu düzeltilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi ve gerek yaşam tarzı değişikliği gerekse uygun medikal tedavi ile bunların kontrol altına alınması ile sağlanan primer korunma hastalarımız için hayat kurtarıcı olabilmektedir. Günümüzde çevresel faktörlerin, sedanter yaşam tarzı ve kötü beslenme alışkanlıkları, sigara, alkol kullanımı ve yoğun stres faktörlerinin etkisiyle kalp krizi ve inme gibi hastalıklara çok daha genç yaşlardaki hastalarda oldukça sık rastlamaktayız. Ailesel yatkınlığı olan kişiler başta olmak üzere, hipertansiyon, diabet, insülin direnci, obezite, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, uyku apnesi gibi kronik hastalıklara sahip olanların herhangi bir yakınması olmasa bile belirli periyodlarla kardiyoloji kontrolünden geçmesi önerilmektedir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik, çabuk yorulma gibi yakınmalara sahip kişilerin kalp hastalıkları açısından değerlendirilmesi şarttır. Unutmamak gerekir ki erken tanı hayat kurtarır.

Haber

Myomlar

2020-09-16 11:11:14
Ayrıntılar
Haber

Baş Ağrısı

2020-07-06 11:14:50
Ayrıntılar